Πρόσκληση από το ΤΚΕΑΑ σε δημόσια διαβούλευση για τη διαμόρφωση νέας νομοθεσίας για τις υπηρεσίες και παροχές προς τα άτομα με αναπηρίες

 

Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mlsi.gov.cy/dsid Ερωτηματολόγιο Διαβούλευσης.

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναγνωρίζοντας την ανάγκη για μια πιο σύγχρονη και αναβαθμισμένη πολιτική υποστήριξης των ατόμων με αναπηρίες, μέσω υπηρεσιών και κοινωνικών παροχών που θα ανταποκρίνονται στο είδος και τον βαθμό των αναγκών τους, επιθυμεί να αφουγκραστεί και να διαβουλευτεί με τους πολίτες με αναπηρίες, τους γονείς και τις οργανώσεις τους, καθώς και τους επαγγελματίες ή φορείς που σχετίζονται με την αναπηρία, με σκοπό τη διαμόρφωση μιας νέας νομοθεσίας για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες σε υποστηριχτικές υπηρεσίες και κοινωνικές παροχές.Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία 2018 – 2020, που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 19.12.2017, περιλαμβάνεται η νέα δράση με αρ. 20 «Αυξήσεις στα υφιστάμενα επιδόματα και τρίμηνη δημόσια διαβούλευση για τη διαμόρφωση νέας πολιτικής και νέας νομοθεσίας για τις αναπηρικές παροχές και υπηρεσίες». Αναμενόμενο αποτέλεσμα της δράσης είναι η ενίσχυση των ατόμων με αναπηρίες να αντιμετωπίσουν το επιπρόσθετο κόστος που δημιουργεί η αναπηρία στη ζωή τους, μέσω υπηρεσιών και παροχών.

Προσκαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και φορείς που σχετίζονται με την αναπηρία, να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, εκφράζοντας τις απόψεις και εισηγήσεις τους και να το αποστείλουν μέχρι τις 15.4.2018 είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση info@dsid.mlsi.gov.cy είτε ταχυδρομικώς στην διεύθυνση: Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, 1430 Λευκωσία.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο:

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/All/F7C725BBC2A3C355C22582500045D5A9?OpenDocument

 

Επίσκεψη καθηγητή Jan Friden για επεμβάσεις tetrahand

Στα πλαίσια της λειτουργίας της Υπηρεσίας Tetrahand Cyprus, ο καθηγητής Jan Friden, ο Δρ Κωνσταντίνος Κρητιωτης και η φυσιοθεραπευτρια του Ελβετικού Κέντρου Παραπληγικών Sabrina Koch-Borner θα εξετάζουν τετραπληγικούς ασθενείς που επιθυμούν να τύχουν επεμβάσεων στα άνω άκρα τους την Πέμπτη 22/03/2018 από τις 10πμ.

Τετραπληγικα άτομα που επιθυμούν να εξεταστούν παρακαλούνται όπως κλείσουν το ραντεβού τους με την γραμματεία της ΟΠΑΚ.

 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ

Ζητείται άτομο για εργασία στην Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου για
διεύθυνση υπηρεσίας φροντιστών οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες κατ’οίκον σε μέλη της Οργάνωσης.

Απαιτούμενα προσόντα:
Πτυχίο Business management ή σε άλλο σχετικό τομέα
Πολύ καλές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες
Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε αντιστοιχη θεση
Ικανοτητα να ετοιμάζει πρόγραμμα υπηρεσίας με βάρδιες και αντικαταστήσεις
Η γνώση νοσηλευτικών υπηρεσιών η εμπειρία σε νοσηλευτικό οργανισμό θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

Γενικά καθήκοντα θέσης:
Ετοιμασία καθημερινού προγράμματος εργασίας φροντιστών για κάλυψη των αναγκών των μελών της Οργάνωσης
Διατήρηση αρχείου για κάθε υπάλληλο με όλα τα στοιχεία εργοδότησης και λεπτομέρειες πληρωμών
Διαχείριση μισθοδοσίας
Διαχείριση προβλημάτων σε συνεννόηση με το Δ.Σ.
Επόπτευση της ομαλής λειτουργίας της υπηρεσίας
Συνεργασία με το Δ.Σ. για πρόσληψη και εκπαίδευση προσωπικού
Εκτέλεση καθηκόντων που απορρέουν από τις αποφάσεις του Δ.Σ. και υποστήριξη της Οργάνωσης στο έργο της

Αιτήσεις να σταλούν ηλεκτρονικά στο: mail@opak.org.cy μέχρι 19/2/2018

 

Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας

Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας

Σκοπός τους Σχεδίου είναι η ενθάρρυνση, βελτίωση και η διευκόλυνση της κινητικότητας των ΑμεΑ καθώς και ενίσχυση της συμμετοχής τους στον κοινωνικό, πολιτιστικό και ψυχαγωγικό τομέα της ζωής μέσω της έκδοσης και παροχής της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας η οποία θα επιτρέπει την πρόσβαση των ΑμεΑ σε πλεονεκτήματα και οφέλη στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο σχετικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα.  Στο παρών στάδιο στο πρόγραμμα συμμετέχουν τα ακόλουθα κράτη μέλη της ΕΕ: Κύπρος, Βέλγιο, Εσθονία, Φινλανδία, Ιταλία, Μάλτα, Σλοβενία και Ρουμανία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.eudisabilitycard.gov.cy

Παρακάτω σας παραθέτουμε την αίτηση, το σχέδιο καθώς και έντυπα τα οποία χρειάζονται να συμπληρωθούν για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας.

Να σημειώσουμε ότι τα μέλη της Ο.ΠΑ.Κ. χρειάζεται να προσκομίσουν εκτός από την αίτηση, μία φωτογραφία και αντίγραφο της πολιτικής τους ταυτότητας μόνο.

20171110 – Αίτηση για Ευρωπαϊκή Κάρτα

20171110 – Σχέδιο παροχής κάρτας 

20171110 – Κατάλογος ωφελημάτων

20171110 – Υπεύθυνη δήλωση

20171110 – Αναφορά οφθαλμίατρου

20171110 – Αναφορά γιατρού 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΑ ΑΤΟΜΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΑ ΑΤΟΜΑ

Ιστορικής σημασίας είναι η σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της κυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη για λειτουργία υπηρεσίας φροντιστών για παραπληγικά και τετραπληγικά άτομα. Ευχαριστούμε δημόσια την Υπουργό Εργασίας κ. Ζέτα Αιμιλιανίδου που όταν άκουσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο κομμάτι φροντίδας/προσωπικής περιποίησης μας πρότεινε τη δημιουργία τέτοιας υπηρεσίας μέσω εργοδότησης ανέργων που θα καταρτίζονται σε αυτό το επάγγελμα με κάλυψη του κόστους από το κράτος και πόρους της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό θα προσφέρουμε εργασία σε άτομα που ενδιαφέρονται και παράλληλα αναβαθμισμένες, ποιοτικές υπηρεσίες στα μέλη μας. Στόχος είναι αυτή η πιλοτική προσπάθεια να επεκταθεί στο μέλλον για να προσφέρει κατάλληλη στήριξη σε κάθε άτομο με αναπηρία ανάλογα με τις ανάγκες του. Όραμα η δημιουργία οργανισμού ανεξάρτητης διαβίωσης στη χώρα μας.

Αναλάβαμε τεράστια ευθύνη αφού η Οργάνωση Παραπληγικών θα είναι ο εργοδότης αλλά δεν μπορούσαμε να αφήσουμε την ευκαιρία να χαθεί. Αποτελεί μια σημαντική αναβάθμιση στην ποιότητα ζωής των παραπληγικών και τετραπληγικών ατόμων που χρειάζονται τέτοιες υπηρεσίες και εξυπηρέτηση ενός από τους σημαντικότερους σκοπούς της Ο.ΠΑ.Κ. Ευχαριστούμε επίσης τον διευθυντή του Τμήματος Εργασίας κ. Αλέξανδρο Αλεξάνδρου που στήριξε την ιδέα και την υλοποίηση του έργου από την πρώτη στιγμή ενώ αναγνώρισε την ευκαιρία να δημιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίας σε αυτό τον τομέα. Μέχρι στιγμής έχουν εκπαιδευτεί σχεδόν πενήντα άτομα μέσω σχεδίου της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και σύντομα θα εκπαιδευτούν όσοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον στη δεύτερη πρόσκληση. Η δυναμικότητα του προγράμματος είναι μέχρι εκατό άτομα.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Απολαύστε τη θάλασσα υπεύθυνα. Προσοχή στις καταδύσεις από ύψος.

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ

Οι καταδύσεις από ύψος είναι ένα δημοφιλές άθλημα του καλοκαιριού, το οποίο μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό, αναπηρίες ή και θάνατο. Η σύγκρουση με αντικείμενα που δεν είδαμε στο νερό ή με τον πάτο αν τα νερά είναι ρηχά, συνήθως οδηγεί σε σοβαρούς τραυματισμούς όπως κάταγμα στην σπονδυλική στήλη, με αποτέλεσμα την παράλυση στα πόδια ή και στα χέρια. Συχνά ο τραυματισμός είναι στο επίπεδο του αυχένα και προκαλείται τετραπληγία.

Καλούμε τους λουόμενους να μην κάνουν καταδύσεις πριν προηγουμένως μελετούν το σημείο που θα καταδυθούν. Ένας χρυσός κανόνας είναι ποτέ να μην κάνεις καταδύσεις σε σημείο που ακριβώς πριν δεν έχεις κολυμπήσει, για να γνωρίζεις το βάθος και οποιαδήποτε αντικείμενα υπάρχουν στο νερό. Εφαρμόστε το και διαδώστε αυτό το μήνυμα για να μην έχουμε άλλους τέτοιους τραυματισμούς και αναπηρίες. Ακόμα και η πρόσκρουση με το νερό έχει αρκετή δύναμη για να προκαλέσει τραυματισμό, σε κατάδυση από ύψος 3 μέτρα το ανθρώπινο σώμα ταξιδεύει με σχεδόν 30χλμ/ώρα ταχύτητα την στιγμή που αγγίζουμε το νερό. Μπορούμε να έχουμε μόνο καλές εμπειρίες στη θάλασσα αν είμαστε προσεκτικοί.

 

7 Αυγ. 2017

Σχέδιο Χορηγιών Εγκατάστασης ή Αντικατάστασης Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης στις Κατοικίες

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο Σχέδιο Χορηγιών Εγκατάστασης ή Αντικατάστασης Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης στις Κατοικίες, το οποίο θα έχει αναδρομική ισχύ ώστε να επιχορηγούνται ηλιακά συστήματα/πλαίσια τα οποία έχουν αγορασθεί και εγκατασταθεί μετά την 01/01/2016. Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για τα έτη 2016 και 2017 ανέρχεται στις 600.000 ευρώ.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης θα έχουν φυσικά πρόσωπα που ζουν μόνιμα στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας και διαθέτουν κατοικία η οποία χρησιμοποιείται από τον δικαιούχο για ιδιοκατοίκηση και για την οποία εκδόθηκε άδεια οικοδομής ή υποβλήθηκε αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας, το αργότερο μέχρι και την 21/12/2007.

Για πληροφορίες πατήστε στον σύνδεσμο: https://goo.gl/7qeH6m

 

Ανακοίνωση για συνάντηση Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου με τον Υπουργό Εσωτερικών 28/7/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 28/7/2017

Η Oργάνωση Παραπληγικών Κύπρου είχε σήμερα συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη και λειτουργούς του Υπουργείου. Κατά τη συνάντηση ο Υπουργός εκφράστηκε με κατανόηση στα αιτήματα της Οργάνωσης και ενημέρωσε τους εκπρόσωπους ότι:

Θα ικανοποιήσουν το αίτημα μας για δημιουργία νέου συμβολαίου εργοδότησης οικιακών βοηθών από τρίτες χώρες, συμβόλαιο με πρόνοια για αυξημένα καθήκοντα και αυξημένες απολαβές με στόχο την προστασία των εργοδοτών με σοβαρές κινητικές αναπηρίες από την εκμετάλλευση και εγκατάλειψη και με σεβασμό σε όλα τα δικαιώματα εργοδοτούμενου και εργοδότη.

Απάλειψη πληρωμής των τελών για εργοδότηση αλλοδαπών οικιακών βοηθών και ανανέωσης της άδειας εργοδότησης τους σε όλα τα παραπληγικά και τετραπληγικά άτομα και όχι μόνο στα μέλη της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου (περίπου 1200 άτομα από τα οποία περίπου τα 500 επωφελούνται ήδη αυτής της απαλλαγής)

Μελέτη για επαναφορά του στεγαστικού σχεδίου που λειτουργούσε στο Υπουργείο Εσωτερικών και με το οποίο άτομα με αναπηρίες μπορούσαν να αντλήσουν οικονομική βοήθεια και χαμηλότοκο δανεισμό για αναβάθμιση της οικίας τους ή απόκτηση νέας οικίας που να μπορεί να ικανοποιεί τις ανάγκες που δημιουργεί το τροχοκάθισμα. Βάση μελέτης που έχει η Ο.ΠΑ.Κ. το κόστος οικίας αυξάνεται τουλάχιστον 40% για άτομα σε τροχοκάθισμα. Η υλοποίηση αυτής της πολιτικής θα μεταφερθεί στο Υπουργείο Πρόνοιας.

Τέλος ο Υπουργός ανακοίνωσε την πρόθεση του Υπουργείο να εγκαταστήσει στις επόμενες εκλογές προσβάσιμες εκλογικές θυρίδες σε 200 εκλογικά σημεία. Επίσης συμφώνησε σε εισήγηση της Ο.ΠΑ.Κ. και θα λειτουργήσει ιστοσελίδα στην οποία άτομα με κινητικές αναπηρίες θα μπορούν να καταχωρούν τα στοιχεία τους για να λαμβάνει το Υπουργείο Εσωτερικών τα απαραίτητα μέτρα για να υπάρχει πλήρης προσβασιμότητα στο εκλογικό κέντρο που ψηφίζουν. Αυτό θα είναι το πρώτο βήμα με στόχο σύντομα όλα τα εκλογικά κέντρα να έχουν προσβάσιμες εκλογικές θυρίδες.

Η Οργάνωση Παραπληγικών εκφράζει την ευχαρίστηση της για τη σημερινή συνάντηση και την κατανόηση που επέδειξε ο Υπουργός Εσωτερικών.

Προσβάσιμες παραλίες για άτομα με κινητικές δυσκολίες

Πατήστε εδώ για να δείτε με βάση την καταγραφή του Κ.Ο.Τ τις παραλίες με πλήρη προσβασιμότητα αλλά και με μερική προσβασιμότητα για άτομα με κινητικές δυσκολίες.

Πέραν των πιο πάνω παραλιών να προσθέσουμε ότι υπάρχουν τρεις παραλίες στο Νέο Χωριό Πάφου εξοπλισμένες με τροχοκαθίσματα θαλάσσης και είναι οι πιο κάτω:

  1. Παραλία Λατσί Α
  2. Παραλία Λατσί Β
  3. Παραλία Ξυσταρόκαμπου (Γιαννάκης beach)

Στις πιο πάνω παραλίες υπάρχουν ξύλινοι διάδρομοι, αλλά οι τουαλέτες και τα αποδυτήρια βρίσκονται λίγο πιο μακριά.

Ανακοίνωση της Ο.ΠΑ.Κ. σχετικά με δημοσίευμα “Πάσχουσες Αξιολογήσεις”

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου δηλώνει ότι το σημερινό δημοσίευμα στον Φιλελεύθερο με τίτλο «Πάσχουσες Αξιολογήσεις» δεν την αφορά ούτε έχουν παρουσιαστεί προβλήματα στις αξιολογήσεις που γίνονται για παραπληγικά και τετραπληγικά άτομα και δεν έχουν παρατηρηθεί μειώσεις στα επιδόματα που λαμβάνουν παραπληγικά και τετραπληγικά άτομα, με την αιτιολογία όπως αναφέρεται στο άρθρο ότι δεν συντρέχουν λόγοι κρατικής στήριξης στο βαθμό που τύγχαναν.

Η εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης της αναπηρίας από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες ήταν βήμα προς την σωστή κατεύθυνση και αποτελεί αναβάθμιση.

Για οποιεσδήποτε τυχόν αδυναμίες, η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Εργασίας, με κοινό στόχο την εξυπηρέτηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ.